é p í t é s z e t   

 

g y ó g y t o r n a

 

 

 

 

Mindenki életében nagy esemény egy építkezés, ezért helyes döntések sorozatát kell meghozni, melyhez egy jó szakember elfogulatlan, szakmailag megalapozott támogatására van szükség. Az épület működése bonyolult folyamatokból tevődik össze, amely nem csak a költségekben, de életünk minőségében is megnyilvánul.

A formai megjelenés önmagában nem lehet az épület minőségének az egyetlen mércéje. Az okos ember sem csak a forma és a szín alapján választja ki például az új gépkocsiját, hanem figyelembe veszi annak műszaki tulajdonságait is. Meghatározó a fogyasztás és a biztonság. Ez többszörösen értékelendő szempont egy leendő épület műszaki programjának meghatározásánál.

Házunk egy életre szóló használati tárgy, s költsége  többszöröse az általunk megvásárolható gépkocsi árának, mely néhány év után akár le is cserélhető. A jó döntést az is megnehezíti, hogy amíg a vásárolandó gépkocsiról rendelkezésre állnak a műszaki adatok, ismeretségi körben érdeklődhetünk a tapasztalatokról, addig építendő házunk biológiai, bio-fiziológiai, épületfizikai, energetikai, toxikológiai, geopatológiai stb. tulajdonságai felől nem tudunk kérdéseket feltenni, vagy erre vonatkozó kikötéseket megfogalmazni a tervezéssel szemben, hiszen ezen a tudományos területen, amit az utóbbi évtizedek intenzív kutatásai derítettek fel, nincsen kellő jártasságunk. Ezért nagyon ajánlható minden leendő építtető számára, hogy igyekezzék ismereteket szerezni, amelyek által megfogalmazhatja követelményeit leendő lakásával szemben, hiszen ezek alapvetően meghatározzák majd leendő életének minőségét és az épület fenntartásának költségét.

 Valójában az épületnek a megjelenés mellett rengeteg funkciót kell kielégítenie, mint például fizikai védelem, hővédelem, napvédelem, belső kellemes hőérzet, belső egészséges légállapot, belső természetes megvilágítás, természetes anyagok, helyes helyiségkapcsolatok és valódi kertkapcsolat stb. A bio-fiziológiai igények megteremtése jelenti az igazi tartalmat az épületekben, melyek teljesülése esetén egészséges életre alkalmas épületet kapunk.
 
 
Rengeteg terméknél, például élelmiszereknél, bútoroknál, autóknál figyelembe veszünk ergonómiai, biológia szempontokat: melyik egészségesebb a másiknál, melyik tartalmaz kevesebb káros anyagot, de az épületek tervezésénél, megépítésénél, sajnálatosan az egészségi szempontok rendszerint fel sem merülnek. Pedig nagy hatással van ránk az épület, kölcsönhatásba kerülünk vele, hiszen életünk nagy részét benne töltjük. Meghatározó az általa bezárt levegő minősége, hőmérséklete, a határoló szerkezetek minősége, hőmérséklete, a páraháztartás, a levegőcsere, a megfelelő fényviszonyok biztosítása, az épületek hővesztesége és annak pótlása.
 
Nem beszéltem az általános építészeti elvek teljesítéséről, úgy, mint helyes tájolás, jó kapcsolatú és méretű helyiségek, megfelelő belmagasság, biztonságos lépcsők, tisztítható felületek stb.
 
Az alkotandó épület nagy mértékben függ egyetlen személytől, annak elhívatottságától, ígényességétől, hűségétől, aki az egész folyamatot hivatott áttekinteni. Erre való tekintettel ajánlom az építész megválasztását, végül pedig saját magam.
                                           
     Huszárik Krisztián    

A Fejér Megyei Építészkamara tagja:
É 07 - 0347/2018 
Felelős műszaki vezető:
MV-Ép/Am-MÉK 07-10347
 
Magas- és Mélyépítési műszaki ellenőr:
ME - É - I. - MÉK 07-20347/2018
ME - M - I. - MÉK 07-20347/2018